ورود درباره سامانه پیگیری درخواست

سامانه 137 شهرداری ارومیه

سامانه 137 چیست؟

سامانه ارتباط مردمی شهرداری ارومیه با هدف برقراری ارتباط مستقیم بین مردم و مسئولین مدیریت شهری راه اندازی شده است. در این سامانه مردم از طریق یکی از دو روش ارسال پیامک به شماره 1000441137 و یا ثبت از طریق همین صفحه درخواست خود را به سامانه ارسال کرده و کد رهگیری دریافت می کنند. پس از ثبت درخواست و رسیدن به دست کاربر مرتبط با موضوع، پیگیری لازم صورت گرفته و نتیجه در سیستم ثبت و از طریق پیامک به اطلاع شهروند خواهد رسید. همچنین شهروند می تواند در هر لحظه با ارسال کد رهگیری دریافت شده به شماره 1000441137 از وضعیت درخواست خود آگاهی پیدا کند.

ثبت درخواست، پیشنهاد، انتقاد و ...