137 چیست؟

137 شماره تلفن 3 رقمی ساده ای است که متعلق به شهرداری بوده و تمام شهروندان محترم  می توانند برای تقاضای خدمات و یا اعلام درخواست در تمامی حوزه های اجرایی مربوط به شهرداری با آن تماس بگیرند.

پرتال خدمات شهروندان سامانه 137 شهرداری ارومیه
سامانه 137 شرکت فراداده
101 بازدید این هفته
747 بازدید هفته گذشته
43984 بازدید تا کنون