137 چیست؟

137 شماره تلفن 3 رقمی ساده ای است که متعلق به شهرداری بوده و تمام شهروندان محترم  می توانند برای تقاضای خدمات و یا اعلام درخواست در تمامی حوزه های اجرایی مربوط به شهرداری با آن تماس بگیرند.

پرتال خدمات شهروندان سامانه 137 شهرداری ارومیه
سامانه 137 شرکت فراداده
284 بازدید این هفته
591 بازدید هفته گذشته
49927 بازدید تا کنون