پرتال اینترنتی 137

بهره گیری از فضای مجازی و امکانات پرتال شهرداری سبب شده تا اقدامات موثری در ثبت و پیگیری پیام شهروندان ، برگزاری نظرسنجی، شفاف سازی قوانین و مصوبات، ساده سازی روش ها و ارتباط موثر،  سریع و دو سویه با شهروندان ایجاد شود  لذا برای تحقق اهداف سامانه 137 ، پرتال این سامانه راه اندازی شده تا علاوه بر اطلاع رسانی در حوزه های مختلف شهری راه را برای ایجاد ارتباط تنگاتنگ شهروند و شهرداری فراهم نماید.

پرتال خدمات شهروندان سامانه 137 شهرداری ارومیه
سامانه 137 شرکت فراداده
277 بازدید این هفته
591 بازدید هفته گذشته
49920 بازدید تا کنون