پیگیری درخواست ها

به منظور تکریم ارباب رجوع و ارایه گزارش به شهروندان در خصوص اعلام مشکلات ناشی در سطح شهر به سامانه 137 امکان پیگیری درخواست ها و گزارشات به شهروندان فراهم شده تا در نتیجه اقدامات صورت گرفته قرار گرفته و در صورت عدم تحقق درخواست شهروند امکان پیگیری مراتب تا حصول نتیجه فراهم گردد

پرتال خدمات شهروندان سامانه 137 شهرداری ارومیه
سامانه 137 شرکت فراداده
114 بازدید این هفته
311 بازدید هفته گذشته
23121 بازدید تا کنون