اهداف سامانه 137
تلفن سه رقمی 137 که متعلق به شهرداری ها است یکی از راه های آسان و سریع برای برقراری ارتباط شهروندان با شهرداری است. تا بتوانند درخواست ها، نظرات، پیشنهادات و شکایات خود را در تمامی حوزه های کاری شهرداری و مدیریت شهری اعلام نموده و کد رهگیری جهت پیگیری و بازخورد دریافت نمایند.
از اهداف سامانه مدیریت شهری 137 میتوان به موارد زیر اشاره نمود
•    تسهيل ارتباط شهروندان با شهرداري از طريق خدمات الكترونيكي  
•    كاهش مراجعات حضوري شهروندان براي پيگيري امور و در نتیجه کاهش سفرهای شهری و ترافیک
•    افزايش حيطه نظارت و كنترل مديران شهرداري
•    دريافت نظرات و پيشنهادات شهروندان
•    ايجاد بانك اطلاعاتي از  مشكلات شهر با هدف طبقه بندي و بررسي دقيق و آماري مشكلات  بصورت منطقه ای و محله ای
•    افزايش احساس تعلق و مسئوليت شهروندان و بهبود رضايتمندي آنها
•    افزايش مشاركت و نظارت شهروندان بر امور شهري
•    بررسی میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری
•    شناسایی شهروندان مسئول مشارکت آنها در امور شهرداری
فواید و نتایج 137 برای شهروندان
•    مشارکت در تصمیم گیری های شهری
•    افزایش کیفیت خدمات شهرداری
•    كاهش مراجعات حضوري شهروندان براي پيگيري درخواست ها
فواید و نتایج 137 برای شهرداری
•    افزایش کارآمدی کارکنان شهرداری
•    افزایش اثربخش خدمات ارائه شده
•    ارتقا علمی و توانمند سازی منابع انسانی
•    جذب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها
•    برنامه ریزی بر اساس نیاز های شهروندان بصورت محله ای
•    ارزیابی شهرداری در بخش های مختلف
پرتال خدمات شهروندان سامانه 137 شهرداری ارومیه
سامانه 137 شرکت فراداده
260 بازدید این هفته
591 بازدید هفته گذشته
49903 بازدید تا کنون