ورود درباره سامانه پیگیری درخواست

سامانه 137 شهرداری ارومیه

آشنایی با سامانه 137

گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، زندگی روزمره را دچار تحولات چشمگیری ساخته است. از این رو رفع نیازهای اولیه انسان به موجب تغییر در سطح ارتباطات اجتماعی، رابطه تنگاتنگی با استفاده از فناوری های نوین ارتباطی پیدا کرده است. انسان عصر مدرن دیگر پذیرای بروکراسی های سازمانی و اتلاف زمان برای انجام امور روزمره خود نیست. سهولت و دسترسی همه جانبه به امور در قالب ارتباطات از راه دور شیوه زندگی در فضاهای شهری را وارد عرصه جدیدی ساخته است که به دنبال آن عملکرد سیستم های مدیریتی با تکیه بر روشهای قدیمی و تعاملات چهره به چهره مؤثر نخواهد بود. بنابراین با شکسته شدن حصار زمان و مکان به واسطه ابزارهای ارتباطی پیشرفته، ارائه خدمات شبانه روزی نیاز امروز شهروندان در عرصه جهانی معرفی می شود. شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی که مدیریت واحد شهری را از مهمترین وظایف خود می داند. با علم به تحولات اخیر در عرصه کار و روابط اجتماعی در سطح جوامع، استفاده از فناوری در راه تحقق اهداف کلان مدیریتی را دستور کار قرار داده است. بدون تردید ایجاد سامانه های نوین شهری در حوزه های مدیریت، اجرا و نظارت در راستای تحقق این مهم می باشد. مرکز سامانه 137، گامی مؤثر در راه دست یابی به مدیریت یکپارچه شهری با تکیه بر فناوری ارتباطات است. با گسترش مرزهای جغرافیایی، معضلات و تنش های موجود در شهرها، لزوم حضور همگان در عرصه مدیریت احساس می شود، از این رو سامانه 137 تلاش می کند از راه برقراری ارتباطی آسان و یکسان، مشارکت شهروندان را جلب نماید. لذا دریافت نیازها و خواسته های مردم از مجموعه شهرداری با توجه به آگاهی آنها نسبت به خلاءهای موجود در سطح شهر و انتقال آن به مسئولین ذیربط مهمترین رسالت مرکز سامانه 137 محسوب می شود.

مزایای استفاده از سامانه

برای چه مواردی می توان با سامانه 137 تماس گرفت؟

الف - خدمات شهری

به طور کلی موضوعاتی در خصوص :

ب - حمل و نقل و ترافیک

به طور کلی موضوعاتی در خصوص :

ج - فرهنگی و اجتماعی

به طور کلی موضوعاتی در خصوص :

د - مالی و اداری

به طور کلی موضوعاتی در خصوص :

ه - شهرسازی و معماری

به طور کلی موضوعاتی در خصوص :

و - فنی و عمرانی

به طور کلی موضوعاتی در خصوص :