ورود درباره سامانه پیگیری درخواست

سامانه 137 شهرداری ارومیه

پیگیری درخواست

لطفاً از طریق فرم زیر کد رهگیری درخواست خود را وارد نموده و ارسال کنید (کد رهگیری به کوچک و بزرگ بودن حروف حساس نیست).